ثبت شکایات

لطفا در صورت وجود هرگونه شکایت یا انتقاد، پیام خود رو به آدرس ایمیل private@medital.co ارسال نماید.